meniu inchide meniul Facebook   Twitter   Pinterest

Termeni si conditii generale de utilizare a site-ului

Condiţii generale

Utilizarea site-ului MireseleMirinei.com (denumit în cele ce urmează “site-ul Miresele Mirinei” sau “site-ul“ sau “pagina web“) de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos (“Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea site-ului Miresele Mirinei sau a unor terţi care au autorizat site-ul Miresele Mirinei să le utilizeze. În situația în care fotografiile utilizate cu titlu de prezentare sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală necunoscute la data utilizării acestora, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de contact completarea informației sau înlăturarea conținutului protejat de pe site-ul mireselemirinei.com.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului susmenţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau ale serviciilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privind proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi servicii care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la site-ul Miresele Mirinei, este strict interzisă şi constituie infracţiune ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii referitoare la rochia de mireasă, distribuite în România și în alte țări ale Uniunii Europene. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea noastră.

Ne rezervăm dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site, eferitoare la modelele prezentate şi preţuri, în orice moment, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea noastră sau a membrilor reţelei noastre.

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru orice categorie de persoane, de la viitoare mirese la furnizori din domeniul rochiilor de mireasă.

Date personale şi alte date

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mica informaţie în ceea ce vă priveşte. Informaţiile fără caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către Miresele Mirinei afiliaţilor săi în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

Informatiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a vă propune produse şi servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil sa obţinem informaţii în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.
 
Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul Miresele Mirinei necesită o autorizatie prealabilă în scris. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, contactaţi responsabilul site-ului, la adresa mirina@mireselemirinei.com.
Nu putem fi facuți responsabili pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul Miresele Mirinei şi pentru conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe acest site sau plecând de la acest site.
Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În niciun caz, nici site-ul Miresele Mirinei, nici afiliaţii săi, nici membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nicio garanţie, de nicio natură.
Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de site-ul Miresele Mirinei, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.
Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea/funcţionarea/disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale şi a site-ului este limba română. In caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.
Actualizarea condiţiilor generale

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Conditiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile / aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.


Data postarii: